Teknik Data
Vialit Rephalt®
Asfalt Yüzeyler İçin, Hava Kurumalı, Solventsiz, Reaktif Olarak Sertleşen,
Sentetik Asfalt Tamirat Mortarı:
Tanım:
Rephalt asfalt ve
beton yüzeylerdeki kırık ve çukurların çabuk tamirinde kullanılan tatbikatı çok
kolay, soğuk uygulama bir tamirat ürünüdür. Herhangi bir inşaat firmasına gerek
kalmadan herkes rahatlıkla uygulamayı yapabilir.
Belirgin Özellikleri:
• Rephalt, sert splitlerden (sert ufak parçalardan) ve özel bağlayıcı maddelerden
oluşan, sertleşme özelliğine sahip bir asfalt halitasıdır.
• Rephalt ile, soğuk olarak çalışılır ve yan şartlara bağlı olarak 20oC bir ısı
sağlandığında üzerine su serptikten sonra bir saat içinde sertleşir. Asfaltın
üzerinden, sıkıştırılmasından hemen sonra, araç geçebilir. Rephalt sertleşmiş
halde, soğumuş ‘’sıcak asfalt halitası’’ ile aynı değerlilikte olup mükemmel
derecede stabildir. Rephalt ‘dan mamul tabakaların üstüne normal bir şekilde
yapılar inşa edilebilir. Bilinen soğuk asfalt halitasında söz konusu olan ergime
yağlarının ‘’alta/üste geçmesi’’ burada söz konusu değildir. Rephalt, çevreye
zarar vermez, yalnızca çevreyi koruyan hammaddelerden oluşur ve geri
dönüşümlüdür. Rephalt, uçucu solventler içermez.
• Rephalt soğuk uygulanır ve tatbik edildikten sonra hemen üzerinde gezilebilir.
• Rephalt ’dan yapılma katmanların üzerine normal şekilde yapılar kurulabilir.
Bilinen soğuk karışım malzemelerinde olduğu gibi yağlarla ‘’yağlanması’’ söz
konusu değildir.
• Rephalt çevre dostudur ve nihayetinde çevreye dost hammaddelerden
meydana gelir.
• Geriye dönüşüm özelliğine sahiptir ve buharlaşan solventler ihtiva etmez.
Rephalt soğuktan etkilenmez ve 0oC’ nin altında sıcaklıklarda da
uygulanabilir(Uygulama açıklamalarını dikkate alın!).
• Yapılan Marshall karşılaştırma testlerine göre tam kuruduğu zaman sıcak
asfalttan 80 kat daha sağlam bir malzemedir.
Kullanım Alanları:
• Her tür yüklenme (zorlanma) kategorisine dâhil yollarda uygulanabilir.
• Kasis ve sondaj matkap deliklerinin doldurulması için, yükseklik farklarını
dengelemek ve geniş çatlakların, derzlerin ve dikişlerin doldurulması için,
büyüklük yükseklik farklarının dengelenmesi için kullanın,
• Drenaj (Çekiş) kanalı asfaltının ve Split (yarıklı) macun asfaltının tamirat
çalışmalarında ve otobanın ince tabakalı örtülerinde kullanın,
• Yüksek yapı alanında tatbik için, örneğin; tablalı istif arabası için öngörülen
yollarda küçük rampaların inşa edilmesi için, betonlu yada dökme asfalt
döşemelerinde meydana gelen patlamaların tamiratı için, çatlaklar vs. için
kullanılır,.
• Demiryolu istasyonlarında (peron, vs.) tatbik için kullanılır,
• Kanal kuyusunda yapılan tamiratlardan sonra doldurma çalışmalarında
kullanılır.
Teknik Özellikleri:
Form: Özel mineral, Vialit sentetik asfalt reçinesi karışımı
Renk: Siyah
Koku: Karakteristik
Solvent: İçermez
Silikon: İçermez
Yoğunluk: 25 °C [g/ cm3
]:2 – 2,5
Ambalaj: 30 Kg. Malzeme, 5 Kg. astar
Rephalt: Tabaka kalınlığı 1 cm olan 1 m2 alan için 25 kg. yeterlidir.